Aktualności

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY

WIELKANOCNA PISANKA

Cele konkursu:

- wprowadzenie w nastrój świąt Wielkanocnych

- uwrażliwianie na tradycje wielkanocne

 - rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną

Regulamin konkursu:

1.      Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze Żłobka „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu oraz ich rodzin.

2.      Organizatorem konkursu jest Żłobek „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu.

3.      Technika wykonania prac – dowolna, forma – przestrzenna.

4.      Termin składania prac: do 21.03.2016 roku.

5.      Kryteria oceny: pomysłowość, oryginalność, wykorzystane techniki oraz wkład pracy dziecka.

6.      Ocena prac zostanie dokonana przez Jury powołane przez organizatora konkursu.

7.      Każda praca powinna zawierać opis (dołączona kartka): imię, nazwisko dziecka, grupa.

8.      Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 25.03.2016 roku.

9.      Przewidziane są trzy nagrody główne oraz wyróżnienia, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa oraz  słodki upominek.

10.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac                podczas wystawy w Żłobku „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu.

 

11.Prace przechodzą na własność organizatora.

ZACHĘCAMY RODZICÓW I DZIECI

 

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE.

Copyright 2013 Zlobek Zloty Promyk